नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१८-०१-२८

विभागिय प्रमुख

प्रशासन शाखा

आर्थिक प्रशासन शाखा

प्रमाणीकरण महाशाखा

प्रणाली प्रमाणीकरण शाखा

वस्तु प्रमानीकरण शाखा

TBT शाखा

प्रयोगशाला महाशाखा

गुणस्तर निर्शारण शाखा

भौतिक प्रयोगशाला शाखा

रसायन प्रयोगशाला शाखा

खाद्य प्रयोगशाला शाखा

बजार अनुगमन शाखा

टेक्सटायल प्रयोगशाला शाखा

माईक्रो वायोलोजी प्रयोगशाला शाखा

बैज्ञानिक नापतौल महाशाखा

प्रयोगशाला प्रमाणीकरण शाखा

बैज्ञानिक नापतौल शाखा

योजना शाखा

तालिम तथा पुस्तकालय शाखा