नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१८-०१-२९

गुणस्तर निर्शारण शाखा

भौतिक प्रयोगशाला शाखा

रसायन प्रयोगशाला शाखा

खाद्य प्रयोगशाला शाखा

बजार अनुगमन शाखा

टेक्सटायल प्रयोगशाला शाखा

माईक्रो वायोलोजी प्रयोगशाला शाखा