नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

सम्पुर्ण प्रकाशन

सूचना तथा समाचार

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति
1. नमुना परिक्षण दस्तुर 2017-12-20   डाउनलोड
2. Physical Laboratory 2017-12-20   डाउनलोड
3. MSCS भित्रका प्रमाणित संघ-संस्थाहरु 2017-12-20   डाउनलोड