नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

सम्पुर्ण प्रकाशन

सूचना तथा समाचार

क्र.सं.
शिर्षक
प्रकाशित मिति
साइज
1.
प्रेस विज्ञप्ति (कारवाहि सम्वन्धि) 2020-06-26 0.00 MB
View Notice
2.
नेपाल गुणस्तर परिषदकाे १०४ ‌‌ओै वैठकवाट स्वीकृत भएका गुणस्तरहरुकाे विवरण 2020-06-08 0.24 MB
Download
3.
प्रेस बिज्ञप्ति 2020-02-26 0.11 MB
View Notice
4.
प्रेस बिज्ञप्ति ( कारवाही) 2020-02-07 0.00 MB
View Notice
5.
प्रेस बिज्ञप्ति 2020-01-20 0.27 MB
View Notice
6.
प्रेस विज्ञप्ति ( २०७६ भाद्र २६) 2019-09-12 0.08 MB
View Notice
7.
१०१ औ नेपाल गुणस्तर परिषद्बाट स्वीकृत भएकाे नेपाल गुणस्तरहरुको विवरण 2019-08-30 0.09 MB
View Notice
8.
कारवाही सम्वन्धि प्रेस विज्ञप्ति । 2019-08-07 0.04 MB
Download
9.
प्रेस विज्ञप्ति 2019-05-03 0.37 MB
View Notice
10.
प्रेस विज्ञप्ति 2019-03-17 0.00 MB
View Notice
11.
प्रेस विज्ञप्ति 2019-01-27 0.00 MB
View Notice
12.
Press Release 2018-12-26 2.16 MB
View Notice
13.
प्रेस विज्ञप्ती 2018-06-06 1.03 MB
View Notice