नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

प्रकाशित मिति: 2018-09-23

प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको ISO/NS: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि Click here to View/Download