नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

सम्पुर्ण प्रकाशन

सूचना तथा समाचार

प्रकाशित मिति: 2019-03-13

प्राबिधिक समितिले तयार पारेका  Classification of Cosmetics Raw materials and adjuncts  सम्बन्धि नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि