नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

सम्पुर्ण प्रकाशन

सूचना तथा समाचार

प्रकाशित मिति: 2019-05-12

प्राबिधिक समितिले तयार पारेको LED LIGHTS सम्बन्धि नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि

SELF BALLASTED LED LAMPS FOR GENERAL LIGHTING SERVICES PART 1 : SAFETY REQUIREMENTS

SELF-BALLASTED LED LAMPS FOR GENERAL LIGHTING SERVICES PART 2 PERFORMANCE REQUIREMENT

GENERAL LIGHTING LEDS AND LED MODULES TERMS AND DEFINITIONS