नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

सम्पुर्ण प्रकाशन

सूचना तथा समाचार

क्र.सं. शिर्षक
1 प्राबिधिक समितिले तयार पारेको AUTOCLAVED AERATED CONCRETE (AAC) BLOCKS सम्बन्धि नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
2 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको मट्टितेल,डिजेल,पेट्रोलकाे Testing Method हरु ISO_2719_2016 , ISO_3007_1999, ISO_3016_1994, ISO_3733_1999, ISO_3837, ISO_4264_,ISO_5163_2014, ISO_5164_2014, ISO_5165_2017, ISO_7536_1994, ISO_8754_2003, ISO_12156-1, ISO_12205, ISO_12937_,ISO_20846_2011, ISO_22854_2016 माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
3 प्राविधिक समितिले प‍ुनरिक्षण गरेकाे NS 316 मट्टितेल,NS 317 डिजेल, NS 318 पेट्रोल काे मस्याैदा प्रतिक्रियाकाे लागि पढ्नुहोस्
4 प्राबिधिक समितिले तयार पारेको LED LIGHTS सम्बन्धि नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
5 Proposed Technical Regulation पढ्नुहोस्
6 नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रयोग गर्न ईजाजत प्राप्त उद्योगहरुको विवरण पढ्नुहोस्
7 नेपाल गुणस्तर अनिवार्य गरिएका वस्तु प्रक्रियाको सूची पढ्नुहोस्
8 नेपाल गुणस्तरको सूची पढ्नुहोस्
9 निर्माणाधीन एवं पुनरावलोकन प्रकृयामा रहेका गुणस्तर पढ्नुहोस्
10 स्वीकृत नेपाल गुणस्तरको सूची डाउनलोड
11 नेपाल गुणस्तर निर्धारण प्रक्रिया पढ्नुहोस्