नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

सम्पुर्ण प्रकाशन

सूचना तथा समाचार

क्र.सं. शिर्षक
1 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको मट्टितेल,डिजेल,पेट्रोलकाे Testing Method हरु ISO_2719_2016 , ISO_3007_1999, ISO_3016_1994, ISO_3733_1999, ISO_3837, ISO_4264_,ISO_5163_2014, ISO_5164_2014, ISO_5165_2017, ISO_7536_1994, ISO_8754_2003, ISO_12156-1, ISO_12205, ISO_12937_,ISO_20846_2011, ISO_22854_2016 माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
2 प्राविधिक समितिले प‍ुनरिक्षण गरेकाे NS 316 मट्टितेल,NS 317 डिजेल, NS 318 पेट्रोल काे मस्याैदा प्रतिक्रियाकाे लागि पढ्नुहोस्
3 प्राबिधिक समितिले तयार पारेको LED LIGHTS सम्बन्धि नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
4 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका Classification of Cosmetics Raw materials and adjuncts सम्बन्धि नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
5 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका MICROBIOLOGICAL EXAMINATION OF COSMETICS AND COSMETICS RAW MATERIALS - METHOD OF TEST सम्बन्धि नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
6 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको ISO _TR_17276_2014 काे मस्याैदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
7 प्राबिधिक समितिले तयार पारेकाे skin lotion सम्बन्धि नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
8 प्राबिधिक समितिले तयार पारेकाे skin cream सम्बन्धि नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
9 प्राबिधिक समितिले तयार पारेकाे lipstick सम्बन्धि नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
10 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको Refrigerator and Air conditioning काे Safety and Energy Efficiency सम्बन्धि गुणस्तरहरु ISO 5149-1, ISO 5149-2, ISO 5149-3, ISO 5149-4, ISO 13043,ISO 817 काे मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
11 प्राविधिक समितिले प‍ुनरिक्षण गरेकाे NS 141 GALVANIZED STEEL SHEETS काे मस्याैदा प्रतिक्रियाकाे लागि पढ्नुहोस्
12 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको Steel and steel products — General technical delivery requirements गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
13 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका RECOMMENDED PRACTICE FOR HOT-DIP GALVANIZING OF IRON AND STEEL सम्बन्धि नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
14 Proposed Technical Regulation पढ्नुहोस्
15 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
16 नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रयोग गर्न ईजाजत प्राप्त उद्योगहरुको विवरण पढ्नुहोस्
17 नेपाल गुणस्तर अनिवार्य गरिएका वस्तु प्रक्रियाको सूची पढ्नुहोस्
18 नेपाल गुणस्तरको सूची पढ्नुहोस्
19 निर्माणाधीन एवं पुनरावलोकन प्रकृयामा रहेका गुणस्तर पढ्नुहोस्
20 स्वीकृत नेपाल गुणस्तरको सूची डाउनलोड
21 नेपाल गुणस्तर निर्धारण प्रक्रिया पढ्नुहोस्