नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

क्र.सं. शिर्षक
1 Complaint Form पढ्नुहोस्
2 Appeal Form पढ्नुहोस्
3 व्यवस्थापन प्रणाली बाट प्रमाणित भएका संस्थाहरुको सुची (क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (QMS) र फूड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (FSMS) ) पढ्नुहोस्
4 व्यवस्थापन प्रणाली को लागि लाग्ने दस्तुर (शुल्क) पढ्नुहोस्
5 व्यवस्थापन प्रणाली को लागि आवेदन फारम पढ्नुहोस्
6 एग्रिमेन्ट जेनेरल टर्म्स एंड कन्डिसन फर म्यानेजमेन्ट सिस्टम सर्टिफिकेसन्स पढ्नुहोस्
7 प्रमाणिकरण भएका प्रयोगशालाहरुको सूची पढ्नुहोस्
8 प्रमाणिकण भएका फर्महरुको सूची पढ्नुहोस्
9 वस्तु प्रमाणीकरण प्रकृया पढ्नुहोस्
10 व्यवस्थापन परीक्षण प्रकृया पढ्नुहोस्
11 नेपाल गुणस्तर ईजाजत प्राप्त वस्तुहरुको सूची पढ्नुहोस्
12 व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण सूची पढ्नुहोस्
13 प्रमाणीकरण सेवाको एक्रेडिटेशन सम्बन्धी जानकारी पढ्नुहोस्