नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

सम्पुर्ण प्रकाशन

सूचना तथा समाचार

क्र.सं. शिर्षक
1 NS-Application-Form पढ्नुहोस्
2 Complaint Form पढ्नुहोस्
3 Appeal Form पढ्नुहोस्
4 व्यवस्थापन प्रणाली बाट प्रमाणित भएका संस्थाहरुको सुची (क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (QMS) र फूड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (FSMS) ) पढ्नुहोस्
5 व्यवस्थापन प्रणाली को लागि लाग्ने दस्तुर (शुल्क) पढ्नुहोस्
6 व्यवस्थापन प्रणाली को लागि आवेदन फारम पढ्नुहोस्
7 एग्रिमेन्ट जेनेरल टर्म्स एंड कन्डिसन फर म्यानेजमेन्ट सिस्टम सर्टिफिकेसन्स पढ्नुहोस्
8 प्रमाणिकरण भएका प्रयोगशालाहरुको सूची पढ्नुहोस्
9 प्रमाणिकण भएका फर्महरुको सूची पढ्नुहोस्
10 वस्तु प्रमाणीकरण प्रकृया पढ्नुहोस्
11 व्यवस्थापन परीक्षण प्रकृया पढ्नुहोस्
12 नेपाल गुणस्तर ईजाजत प्राप्त वस्तुहरुको सूची पढ्नुहोस्
13 व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण सूची पढ्नुहोस्
14 प्रमाणीकरण सेवाको एक्रेडिटेशन सम्बन्धी जानकारी पढ्नुहोस्