Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

Modified Date : 2018-01-03

विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरु

 

सि.नं. कर्मचारीको नाम  पद Email
1 श्री बिश्ववावु पुडासैनी  महानिर्देशक
dg@nbsm.gov.np
2 श्री दीनानाथ मिश्र  उपमहानिर्देशक(प्र.नि.) ddgmetrology@nbsm.gov.np
3 श्री ज्योती जोशी (भट्ट) उपमहानिर्देशक (सु.के.) jrjyoti@yahoo.com
4 श्री प्रभात कुमार सिंह उपमहानिर्देशक (सु.के.ई.) pksingh1@hotmail.com
5 श्री संजिव कुमार ठाकुर  निर्देशक(सि.डी.मेटा.ई) tbtnbsm@gmail.com
6 श्री टीकाराम पोख्रेल  निर्देशक(सि.डी.के) pokhrelteeka@gmail.com
7 श्री  निर्देशक(ब.टे.ई)  
8 श्री राकेश कुमार झा बरिष्ठ निरीक्षक  
9 श्री किशू मानन्धर  निर्देशक(सि.डी.के) kshmanandhar@yahoo.com
10 श्री सुरेन्द्र शाही  निर्देशक(सि.डी.के.ई) surendrashahi@gmail.com
11 श्री किरण सुवेदी निर्देशक(सि.डी.के) kiran_subedi2001@yahoo.com
12 श्री अनिल शाक्य निर्देशक(सि.डी.ई) shakyanil2014@gmail.com
       
13   लेखा अधिकृत  
14 श्री देवेन्द्र के.सी. शाखा अधिकृत kc_devendra@yahoo.com
15 - - -
16 श्री ठाकुर प्रसाद तिवारी  शाखा अधिकृत tiwari.thakur1234@gmail.com
17 श्री निमा कुमारी धिताल  पुस्तकालय अधिकृत nimadhital@gmail.com
18 श्री भुवन दवाडी  निरीक्षक bhuwandawadi39@gmail.com
19 श्री पवित्रा कोईराला  निरीक्षक pabitrakrl@yahoo.com
20 श्री मौनता मानन्धर  निरीक्षक mauntam@gmail.com
21 श्री रोशन गौतम  निरीक्षक rosngwtm@gmail.com
22 श्री रमेश खड्का  फुड टेक्नोलोजिस्ट rameshkhadka7@yahoo.com
23 - इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर -
24 श्री संभू झा  इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर shambhujha16@gmail.com
25 श्री शिवजी शर्मा  मेकानिकल इन्जिनियर shivajeesns@gmail.com
26 श्री कृष्ण बहादुर सोडारी  मेकानिकल इन्जिनियर krishnaioe@gmail.com
27   केमिकल इन्जिनियर  
28 श्री सुनिल कुमार यादव  केमिकल इन्जिनियर sunilcmsrsl@gmail.com
29   केमिस्ट  
30   केमिस्ट  
31 श्री दीपेन्द्र कुमार झा  केमिस्ट deependrajha69@gmail.com
32 श्री शुक्रराज अधिकारी  केमिस्ट chem_shukra@yahoo.com
33 श्री भवानी प्रसाद अधिकारी  केमिस्ट adhikaribhawani2@gmail.com
34 श्री विजय दास  केमिस्ट vijay.nbsm@gmail.com
35 श्री रञ्जन नेपाल  केमिस्ट nepal0143@gmail.com
36 श्री र्इन्जय कुमार मानन्धर  केमिस्ट injayam@yahoo.com
37 श्री केशव श्रेष्ठ  केमिस्ट keshab1.shrestha@gmail.com
38 श्री अलका झा  केमिस्ट jhaalka28@gmail.com
39   इन्जिनियर  
40 श्री बैकुण्ठ थापा सव-ईन्जिनियर bthapa0318@gmail.com
41   सव-ईन्जिनियर  
42 श्री विकास श्रेष्ठ सव-ईन्जिनियर bikashrestha61@gmail.com
43 श्री भवानी नेपाल (लामिछाने)  नायब सुब्बा bhawaninepal106@gmail.com
44 श्री सकुन्तला शर्मा नायब सुब्बा sakusa77@gmail.com
45 श्री तारा देवी पौडेल  लेखापाल poudeltara2042@gmail.com
46 श्री कालिका कुमारी आचार्य  प्राविधिक सहायक acharyakalika27@gmail.com
47 श्री कृष्ण महत  प्राविधिक सहायक krmahat@yahoo.com
48 श्री हरिहर प्रसाद पौडेल  प्राविधिक सहायक hariharpaudel34@gmail.com
49 श्री दुर्गा प्रसाद न्यौपाने  खरिदार sdpsudip1@gmail.com
50 श्री शारदा विष्ट  प्राविधिक सहायक sharada.bista44@gmail.com
51 श्री सुजित कुमार चौधरी  प्राविधिक सहायक sujit.org10@gmail.com
52 श्री केशव राज वस्नेत  प्राविधिक सहायक keshavbsnt.6@gmail.com
53 श्री कृष्ण प्रसाद पौडेल  प्राविधिक सहायक paudel.krish47@gmail.com
54 श्री विनोद कुमार भदैश्रवार यादव  प्राविधिक सहायक sevakpyare@gmail.com
55 श्री राम कुमार श्रेष्ठ प्राविधिक सहायक ramchemstha1@gmail.com
56   सहायक निरीक्षक  
57 श्री राजेन्द्र प्रसाद घिमिरे नायब प्राविधिक सहायक sagar.dhm@yahoo.com
58 नायब प्राविधिक सहायक -
59 श्री श्रवण कुमार साह नायब प्राविधिक सहायक shrawansah79@gmail.com
60 श्री देवी पौडेल  नायब प्राविधिक सहायक debipoudel@gmail.com
61 श्री यमन सिंह राना  नायब प्राविधिक सहायक syoman48@gmail.com
62 श्री रामहरि तिमल्सिना  नायब प्राविधिक सहायक gnssk.ram@gmail.com
63 - हलुका सवारी चालक -
64 श्री सरजु खड्गी हलुका सवारी चालक sarjukhadgi2269@gmail.com
65 श्री सीता नेपाल (फुयाल) कार्यालय सहयोगी 01360961@gmail.com
66 श्री कृष्ण चौधरी  कार्यालय सहयोगी krishnac9845@gmail.com
67   कार्यालय सहयोगी  
68 श्री राम बहादुर खत्री  कार्यालय सहयोगी rambhadurkhatri1@gmail.com