Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

  • All
  • श्रीमान् सचिव श्री मुकुन्द प्रसाद निरौलाज्यूद्वारा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको निरीक्षण
  • निजामती दिवस 2079, विभाग परिसरमा सरसफाइ तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम
  • माननीय मन्त्री रमेश रिजाल ज्यूद्वारा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको अनुगमन
  • स्वागत कार्यक्रम
  • Laborotary