अध्यावधिक मिति : २०१८-०१-२८

फोन नं : 023-455334

कार्यक्षेत्र : धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रामछाप र सिन्धुली ।