नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

सम्पुर्ण प्रकाशन

सूचना तथा समाचार

क्र.सं.
शिर्षक
प्रकाशित मिति
साइज
1.
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको आ. व. 2079/80 को असार महिनाको प्रगति विवरण 2023-07-26 2.22 MB
View Notice
2.
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरुको आ. व. 2079/80 को बार्षिक प्रगति विवरण 2023-07-26 0.83 MB
View Notice
3.
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरुको आ. व. 2079/80 को माघ देखि चैत्र महिनासम्मको (तेस्रो त्रैमासिक) प्रगति विवरण 2023-04-26 0.56 MB
View Notice
4.
आ. व. 2079/80 को प्रथम त्रैमासिक/द्वितिय त्रैमासिक/ तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण 2023-04-26 1.29 MB
View Notice
5.
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको आ. व. 2079/80 को चैत्र महिनासम्मको प्रगति विवरण 2023-04-26 1.26 MB
View Notice
6.
Infrared-Safety-Particular safety, Draft Standard for Public Comment 2023-04-17 0.81 MB
View Notice
7.
सूचना 2023-02-26 0.55 MB
View Notice
8.
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरुको आ.व.2079/80 कार्तिक देखि पौष महिनासम्मको(दोस्रो त्रैमासिक) प्रगति विवरण 2023-01-23 0.55 MB
View Notice
9.
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको आ. व. 2079/80 को प्रथम त्रैमासिक/द्वितीय त्रैमासिक/अर्धवार्षिक प्रगति विवरण 2023-01-23 0.90 MB
View Notice
10.
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरुको आ.व.2079/80 श्रावण देखि असोज महिनासम्मको(पहिलो त्रैमासिक) प्रगति विवरण 2022-11-08 0.62 MB
View Notice
11.
सूचना 2022-11-01 0.39 MB
View Notice
12.
नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य कागजपत्रहरू स्वीकार गर्ने बारे सूचना 2022-05-10 0.38 MB
View Notice
13.
NEPAL STANDARDS Updated Lists 2022-02-13 0.12 MB
View Notice
14.
Calibration Service & Rate 2022-01-02 0.01 MB
View Notice
15.
Calibration application form 2022-01-02 0.08 MB
View Notice
16.
Notice of call for sealed proposal regarding purchase of motorcycle through catalog shopping method 2021-12-17 0.01 MB
View Notice
17.
NS Quality Award 2021 सम्बन्धी सूचना 2021-11-29 0.30 MB
View Notice
18.
संसाेधन सम्वन्धमा । 2021-10-18 0.01 MB
View Notice
19.
सूची दर्ता गर्ने सम्वन्धि सूचना 2021-07-28 0.85 MB
View Notice
20.
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2021-06-21 0.57 MB
View Notice
21.
ओ.पि.सि. सिमेन्टमा ग्रेड उल्लेख गर्ने सम्वन्धमा । 2021-03-14 0.70 MB
View Notice
22.
NATIONAL STANDARDIZATION STRATEGY FINAL DRAFT PUBLISHING FOR PUBLIC COMMENT 2021-02-09 0.51 MB
View Notice
23.
33 ग्रेड उल्लेख गर्ने सम्वन्धि सूचना 2021-01-29 0.04 MB
View Notice
24.
NS Quality Award, 2021 सम्बन्धी सूचना 2021-01-26 0.05 MB
View Notice
25.
NS Quality Award audit Criteria (Summary) 2021-01-24 0.06 MB
View Notice
26.
स्टाण्डर्ड नाप र ताैल (माेहर वन्द प्याकेज) नियमावली २०७६ 2020-06-16 0.01 MB
View Notice
27.
पाेर्टलेण्ड सिमेन्टकाे गुणस्तर सम्वन्धि सूचना 2020-05-23 0.01 MB
View Notice
28.
नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) ऐन,२०७७ काे मस्याैदा 2020-05-05 0.01 MB
View Notice
29.
मिति २०७६/१०/०३ मा बसेको नेपाल गुणस्तर परिषद्को १०२ औ बैठकबाट पारित नेपाल गुणस्तरको विवरण 2020-02-07 0.01 MB
View Notice
30.
NS Quality Award : Criteria for Screening of Industries 2019-06-18 0.01 MB
View Notice
31.
नागरिक वडापत्र 2019-06-10 0.01 MB
View Notice
32.
नेपाल गुणस्तर परिषद्काे १०० औ बैठकबाट अनुमाेदन भएकाे संशाेधित गैर कर राजस्वकाे विवरण 2019-06-06 0.01 MB
View Notice