सम्पुर्ण प्रकाशन

सूचना तथा समाचार

क्र.सं. शिर्षक
1 NS 369 LPG Cylinder Revision Draft डाउनलोड
2 HOT ROLLED MEDIUM AND HIGH TENSILE STRUCTURE STEEL (Draft) डाउनलोड
3 SPECIFICATION FOR ZINC BASE ALLOY DIE CASTINGS (Draft) डाउनलोड
4 SPECIFICATION FOR ZINC BASE ALLOY INGOTS FOR DIE CASTING (Draft) डाउनलोड
5 CARBON STEEL BILLETS, BLOOMS, SLABS AND BARS FOR FORGINGS - SPECIFICATION (Draft) डाउनलोड
6 Requirements for Elastomeric Bridge Bearings( Draft ) डाउनलोड
7 Hume Pipe (Precast Circular Cement Concrete Pipes: with and without Reinforcement ) — Specification डाउनलोड
8 NATIONAL STANDARDIZATION STRATEGY FINAL DRAFT PUBLISHING FOR PUBLIC COMMENT पढ्नुहोस्
9 नेपाल गुणस्तर परिषदकाे १०४ ‌‌ओै वैठकवाट स्वीकृत भएका गुणस्तरहरुकाे विवरण पढ्नुहोस्
10 मिति २०७६/१०/०३ मा बसेको नेपाल गुणस्तर परिषद्को १०२ औ बैठकबाट पारित नेपाल गुणस्तरको विवरण पढ्नुहोस्
11 नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रयोग गर्न ईजाजत प्राप्त उद्योगहरुको विवरण पढ्नुहोस्
12 नेपाल गुणस्तर अनिवार्य गरिएका वस्तु प्रक्रियाको सूची पढ्नुहोस्
13 नेपाल गुणस्तरको सूची पढ्नुहोस्
14 निर्माणाधीन एवं पुनरावलोकन प्रकृयामा रहेका गुणस्तर पढ्नुहोस्
15 स्वीकृत नेपाल गुणस्तरको सूची डाउनलोड
16 नेपाल गुणस्तर निर्धारण प्रक्रिया पढ्नुहोस्