Records

NS Quality Award, 2023 आवेदन फारम नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह इजाजत शुल्क, खेप प्रमाणीकरण, गुणस्तर बिक्री र प्रयोगशाला प्रमाणीकरण शुल्क सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, 2065 को नियम 3 बमोजिम आ.व. 2078/79 काे नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः इजाजत पत्र नविकरण फारम तथा सूचना सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, 2065 को नियम 3 बमोजिम 2077/78 पुष महिनासम्मकाे नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७६/७७ को नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्न आवश्यक कागजातहरुकाे लिष्ट

News & Notices

S.N.
Title
Published Date
Size
1.
Requirements for Elastomeric Bridge Bearings-( draft ) 2024-07-11 1.50 MB
View Notice
2.
नविकरण सम्वन्धि सूचना 2024-06-07 0.05 MB
View Notice
3.
Hume Pipe (Precast Circular Cement Concrete Pipes: with and without Reinforcement ) — Specification 2024-05-22 3.32 MB
View Notice
4.
POWER TILLERS – TERMINOLOGY, GENERAL GUIDELINES AND TESTING METHODS(Draft) 2024-03-05 1.22 MB
View Notice
5.
MINI TILLERS - TERMINOLOGY, GENERAL GUIDELINES AND TESTING METHODS(Draft) 2024-03-05 1.37 MB
View Notice
6.
Performance Standards for Infrared Hobs 2024-01-09 1.27 MB
View Notice
7.
Household and similar electrical appliances – Safety Part 2-xx: Particular Requirements for Electric Pressure Cooker (Draft) 2024-01-09 0.64 MB
View Notice
8.
NS Quality Award (अनुसूची 4), On-site audit Criteria (summary) 2024-01-07 0.34 MB
View Notice
9.
NS Quality Award,(अनुसूची 3) Criteria for Screening of Industries 2024-01-07 0.05 MB
View Notice
10.
NS Quality Award, 2023 आवेदन फारम 2023-12-11 1.33 MB
View Notice
11.
NS Quality Award, 2023 सम्बन्धी सूचना 2023-12-11 0.84 MB
View Notice
12.
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको आ. व. 2080/81 को असोज महिना तथा पहिलो प्रथम त्रैमासिक सम्मको विवरण 2023-12-06 0.51 MB
View Notice
13.
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरुको प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण 2080/81 2023-12-06 0.66 MB
View Notice
14.
Household and similar electrical appliances – Safety – Particular Requirements for Fans ,Draft Standard for Public comment 2023-11-17 0.93 MB
View Notice
15.
आशयपत्र आव्हानको सूचना 2023-10-06 0.07 MB
View Notice
16.
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको आ. व. 2079/80 को असार महिनाको प्रगति विवरण 2023-07-26 2.22 MB
View Notice
17.
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरुको आ. व. 2079/80 को बार्षिक प्रगति विवरण 2023-07-26 0.83 MB
View Notice
18.
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरुको आ. व. 2079/80 को माघ देखि चैत्र महिनासम्मको (तेस्रो त्रैमासिक) प्रगति विवरण 2023-04-26 0.56 MB
View Notice
19.
आ. व. 2079/80 को प्रथम त्रैमासिक/द्वितिय त्रैमासिक/ तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण 2023-04-26 1.29 MB
View Notice
20.
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको आ. व. 2079/80 को चैत्र महिनासम्मको प्रगति विवरण 2023-04-26 1.26 MB
View Notice
21.
Infrared-Safety-Particular safety, Draft Standard for Public Comment 2023-04-17 0.81 MB
View Notice
22.
सूचना 2023-02-26 0.55 MB
View Notice
23.
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरुको आ.व.2079/80 कार्तिक देखि पौष महिनासम्मको(दोस्रो त्रैमासिक) प्रगति विवरण 2023-01-23 0.55 MB
View Notice
24.
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको आ. व. 2079/80 को प्रथम त्रैमासिक/द्वितीय त्रैमासिक/अर्धवार्षिक प्रगति विवरण 2023-01-23 0.90 MB
View Notice
25.
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरुको आ.व.2079/80 श्रावण देखि असोज महिनासम्मको(पहिलो त्रैमासिक) प्रगति विवरण 2022-11-08 0.62 MB
View Notice
26.
सूचना 2022-11-01 0.39 MB
View Notice
27.
नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य कागजपत्रहरू स्वीकार गर्ने बारे सूचना 2022-05-10 0.38 MB
View Notice
28.
NEPAL STANDARDS Updated Lists 2022-02-13 0.12 MB
View Notice
29.
Calibration Service & Rate 2022-01-02 0.02 MB
View Notice
30.
Calibration application form 2022-01-02 0.08 MB
View Notice
31.
Notice of call for sealed proposal regarding purchase of motorcycle through catalog shopping method 2021-12-17 0.02 MB
View Notice
32.
संसाेधन सम्वन्धमा । 2021-10-18 0.02 MB
View Notice
33.
सूची दर्ता गर्ने सम्वन्धि सूचना 2021-07-28 0.85 MB
View Notice
34.
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2021-06-21 0.57 MB
View Notice
35.
ओ.पि.सि. सिमेन्टमा ग्रेड उल्लेख गर्ने सम्वन्धमा । 2021-03-14 0.70 MB
View Notice
36.
NATIONAL STANDARDIZATION STRATEGY FINAL DRAFT PUBLISHING FOR PUBLIC COMMENT 2021-02-09 0.51 MB
View Notice
37.
33 ग्रेड उल्लेख गर्ने सम्वन्धि सूचना 2021-01-29 0.04 MB
View Notice
38.
स्टाण्डर्ड नाप र ताैल (माेहर वन्द प्याकेज) नियमावली २०७६ 2020-06-16 0.02 MB
View Notice
39.
पाेर्टलेण्ड सिमेन्टकाे गुणस्तर सम्वन्धि सूचना 2020-05-23 0.02 MB
View Notice
40.
नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) ऐन,२०७७ काे मस्याैदा 2020-05-05 0.02 MB
View Notice
41.
मिति २०७६/१०/०३ मा बसेको नेपाल गुणस्तर परिषद्को १०२ औ बैठकबाट पारित नेपाल गुणस्तरको विवरण 2020-02-07 0.02 MB
View Notice
42.
नागरिक वडापत्र 2019-06-10 0.02 MB
View Notice
43.
नेपाल गुणस्तर परिषद्काे १०० औ बैठकबाट अनुमाेदन भएकाे संशाेधित गैर कर राजस्वकाे विवरण 2019-06-06 0.02 MB
View Notice