Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

Records

इजाजत पत्र नविकरण फारम तथा सूचना सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, 2065 को नियम 3 बमोजिम 2077/78 पुष महिनासम्मकाे नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः NS क्वालिटी अवार्ड फारम सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७६/७७ को नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्न आवश्यक कागजातहरुकाे लिष्ट Quotation Request Form for System Certification सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७५ पौष मसान्त सम्मको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः

News & Notices

S.N.
Title
Published Date
Size
1.
सूची दर्ता गर्ने सम्वन्धि सूचना 2021-07-28 0.85 MB
View Notice
2.
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2021-06-21 0.57 MB
View Notice
3.
Invitation for Electronic Bids for the Supply, Delivery and Installation of X-ray Fluorescence Spectrometer 2021-04-06 0.01 MB
View Notice
4.
ओ.पि.सि. सिमेन्टमा ग्रेड उल्लेख गर्ने सम्वन्धमा । 2021-03-14 0.70 MB
View Notice
5.
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2021-03-07 0.12 MB
View Notice
6.
NATIONAL STANDARDIZATION STRATEGY FINAL DRAFT PUBLISHING FOR PUBLIC COMMENT 2021-02-09 0.51 MB
View Notice
7.
33 ग्रेड उल्लेख गर्ने सम्वन्धि सूचना 2021-01-29 0.04 MB
View Notice
8.
NS Quality Award, 2021 सम्बन्धी सूचना 2021-01-26 0.05 MB
View Notice
9.
NS Quality Award audit Criteria (Summary) 2021-01-24 0.06 MB
View Notice
10.
स्टाण्डर्ड नाप र ताैल (माेहर वन्द प्याकेज) नियमावली २०७६ 2020-06-16 0.01 MB
View Notice
11.
पाेर्टलेण्ड सिमेन्टकाे गुणस्तर सम्वन्धि सूचना 2020-05-23 0.01 MB
View Notice
12.
नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) ऐन,२०७७ काे मस्याैदा 2020-05-05 0.01 MB
View Notice
13.
मिति २०७६/१०/०३ मा बसेको नेपाल गुणस्तर परिषद्को १०२ औ बैठकबाट पारित नेपाल गुणस्तरको विवरण 2020-02-07 0.01 MB
View Notice
14.
NS Quality Award : Criteria for Screening of Industries 2019-06-18 0.01 MB
View Notice
15.
नागरिक वडापत्र 2019-06-10 0.01 MB
View Notice
16.
नेपाल गुणस्तर परिषद्काे १०० औ बैठकबाट अनुमाेदन भएकाे संशाेधित गैर कर राजस्वकाे विवरण 2019-06-06 0.01 MB
View Notice
17.
मीटर ट्याक्सीको नयाँ भाडादर सम्वन्धी सूचना 2018-11-13 0.01 MB
View Notice