Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

Records

इजाजत पत्र नविकरण फारम तथा सूचना सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, 2065 को नियम 3 बमोजिम 2077/78 पुष महिनासम्मकाे नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः NS क्वालिटी अवार्ड फारम सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७६/७७ को नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्न आवश्यक कागजातहरुकाे लिष्ट Quotation Request Form for System Certification सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७५ पौष मसान्त सम्मको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः

News & Notices

S.N.
Title
Published Date
Size
1.
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय काठमाण्डौकाे प्रेस विज्ञप्ति 2021-04-05 0.73 MB
View Notice
2.
प्रेस विज्ञप्ति 2021-03-10 0.66 MB
View Notice
3.
press release 2020-11-11 0.25 MB
View Notice
4.
Press Release 2020-10-21 0.17 MB
Download
5.
Press Release (Karbahi) 2020-10-21 0.21 MB
Download
6.
प्रेस विज्ञप्ति (कारवाहि २०७७/५/२६) 2020-09-13 0.01 MB
View Notice
7.
प्रेस विज्ञप्ति (कारवाहि सम्वन्धि) 2020-07-10 0.01 MB
View Notice
8.
प्रेस विज्ञप्ति (कारवाहि सम्वन्धि) 2020-06-26 0.01 MB
View Notice
9.
नेपाल गुणस्तर परिषदकाे १०४ ‌‌ओै वैठकवाट स्वीकृत भएका गुणस्तरहरुकाे विवरण 2020-06-08 0.24 MB
Download
10.
प्रेस बिज्ञप्ति 2020-02-26 0.11 MB
View Notice
11.
प्रेस बिज्ञप्ति ( कारवाही) 2020-02-07 0.01 MB
View Notice
12.
प्रेस बिज्ञप्ति 2020-01-20 0.27 MB
View Notice
13.
प्रेस विज्ञप्ति ( २०७६ भाद्र २६) 2019-09-12 0.00 MB
View Notice
14.
१०१ औ नेपाल गुणस्तर परिषद्बाट स्वीकृत भएकाे नेपाल गुणस्तरहरुको विवरण 2019-08-30 0.09 MB
View Notice
15.
कारवाही सम्वन्धि प्रेस विज्ञप्ति । 2019-08-07 0.04 MB
Download
16.
प्रेस विज्ञप्ति 2019-05-03 0.37 MB
View Notice
17.
प्रेस विज्ञप्ति 2019-03-17 0.01 MB
View Notice
18.
प्रेस विज्ञप्ति 2019-01-27 0.01 MB
View Notice
19.
Press Release 2018-12-26 0.00 MB
View Notice
20.
प्रेस विज्ञप्ती 2018-06-06 1.03 MB
View Notice